Versiunea 1.2 – 02.09.2022

Acest document conține termenii și condițiile generale de utilizare (în continuare, “Termeni și condiții”) de către dumneavoastră, în calitate de Utilizator/Client, a Site-ului deținut și administrat de către noi, OEPIA. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document pentru a vă asigura că acționați în cunoștință de cauză atunci când utilizați acest Site și pentru a evita orice riscuri ce ar putea fi apreciate de către dumneavoastră ca având un impact negativ din perspectiva informațiilor puse la dispoziția OEPIA în interacțiunea dumneavoastră cu Site-ul.

Prin utilizarea în orice mod a Site-ului de către dumneavoastră, în calitate de Utilizator/Client, urmată sau nu de o Comandă, confirmați că ați citit, ați înțeles, sunteți de acord și vă obligați să respectați acești Termeni și condiții, cu toate efectele și consecințele acestui acord.

OEPIA își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment acești Termeni și condiții, precum și conținutul acestui Site, total sau parțial, fără nici un fel de notificare prealabilă.

Definiții

Atunci când sunt folosiți cu inițială majusculă în acest document, termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

Comunicări comerciale – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea OEPIA.

Conținut – toate informațiile de pe Site care pot fi vizualizate, respectiv accesate prin utilizarea unui echipament electronic cu acces la internet și care pot viza: diferite informații despre OEPIA, tipuri de servicii oferite, informații generale despre societate etc.

Comentariu – o evaluare scrisă de un Utilizator/Client în scopul de a împărtăși cu alți Utilizatori/Clienți păreri legate de Site sau serviciile oferite de OEPIA.

Site – website-ul www.oepia.ro împreună cu toate paginile și sub-paginile acestuia, publice sau private.

Utilizator – persoana fizică și/sau juridică care vizitează sau utilizează în orice mod Site-ul.

OEPIA – este denumirea comercială a OEPIA S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legii române, având sediul social în Șoseaua București-Târgoviște, nr. 147, Buftea, Ilfov, cod poștal 070000, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/62/2020, având cod unic de înregistrare RO23142225, reprezentată legal prin Pop Ion Augustin, telefon: +40 723 292 623, e-mail: office@oepia.ro. OEPIA acționează în calitate de operator al platformei/Site-ului, pe care o/îl deține.

Utilizarea site-ului

Puteți utiliza acest Site numai dacă sunteți o persoană fizică în vârstă de peste 18 ani având capacitate deplină de exercițiu. Persoanele juridice pot utiliza acest Site numai prin intermediul unor persoane fizice autorizate în mod corespunzător și care respectă toate condițiile de mai sus.

Informațiile publicate pe Site sunt informații de interes general despre OEPIA, alte informații despre industria de transport și servicii logistice care pot prezenta interes pentru dumneavoastră. Informațiile sunt puse la dispoziție în mod gratuit.

OEPIA își rezervă dreptul de a implementa anumite servicii prin intermediul Site-ului care vor fi oferite Utilizatorilor/Clienților contra cost.

OEPIA face eforturi permanente pentru ca informațiile de pe Site, să fie corecte, să corespundă realității și să fie actualizate. Aceste informații sunt publicate în scop informativ.

OEPIA își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a Site-ului în orice moment și la orice interval de timp, la discreția sa, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate orice funcționalitate a acestui Site, fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau restricționa utilizarea Site-ului, indiferent de motive, și nu vom fi responsabili în nicio situație pentru orice astfel de suspendare sau restricționare a utilizării.

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, OEPIA își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Clienților introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

OEPIA, în calitate de operator al Site-ului, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le oferiți prin interacțiunea dumneavoastră cu Site-ul. Pentru detalii cu privire la regulile aferente acestor prelucrări, vă rugăm consultați Politica de confidențialitate. De asemenea, Site-ul utilizează fișiere tip cookie, care pot implica anumite prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru detalii cu privire la regulile aferente utilizării acestor fișiere tip cookie, vă rugăm consultați Politica de utilizare a cookie-urilor.

Comunicări comerciale

Prin completarea detaliilor de contact în cadrul Site-ului (inclusiv a celor care reprezintă date cu caracter personal), Utillizatorul/Clientul confirmă că pune la dispoziția OEPIA aceste informații în mod direct și că înțelege și acceptă că OEPIA poate utiliza aceste informații pentru a contacta Utilizatorul/Clientul prin orice mijloc disponibil, inclusiv mijloace electronice de comunicare, prin punerea la dispoziția acestuia de Comunicări comerciale, în scopul îmbunătățirii relațiilor comerciale și al unei bune desfășurări a activității OEPIA.

Utilizatorul/Clientul poate renunța oricând la primirea de Comunicări comerciale accesând legătura electronică (link) inclusă în orice Comunicare comercială, acolo unde aceasta opțiune este tehnic posibilă (a), prin contactarea directă a OEPIA, la datele de contact precizate în acești Termeni și condiții (b), fără nicio obligație a Utilizatorului/Clientului față de OEPIA în legătură cu această renunțare și fără plata oricăror despăgubiri.

Renunțarea la primirea Comunicărilor comerciale nu implică revocarea consimțământului dat de către Utilizator/Client cu privire la acești Termeni și condiții și produce efecte doar pentru viitor, ulterior comunicării intenției de renunțare.

OEPIA nu se obligă în niciun fel să realizeze astfel de Comunicări comerciale și își rezervă dreptul de a selecționa Utilizatorii/Clienții destinatari ai Comunicărilor Comerciale și de a elimina din baza sa de date orice Utilizator/Client, fără niciun fel de notificare a acestuia.

Pentru detalii și informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor de mai sus, vă rugăm consultați Politica de confidențialitate.

Limitarea răspunerii

Răspunderea OEPIA în baza acestor Termeni și condiții nu este în niciun fel limitată cu privire la acele aspecte pentru care limitarea sau excluderea răspunderii ar fi contrară legii. În cazul încălcării de către noi, OEPIA, a acestor Termeni și condiții, vom fi răspunzători doar pentru pierderile directe și previzibile, în mod rezonabil, ale unei asemenea încălcări.

OEPIA nu va fi responsabilă pentru orice pierderi sau prejudicii directe sau indirecte, inclusiv beneficiul nerealizat, care (i) nu sunt determinate de vreo încălcare gravă din partea noastră, inclusiv cele cauzate de încălcarea sau nerespectarea de către dumneavoastră, a acestor Termeni și condiții și/sau a oricărui contract aplicabil între noi, sau (ii) care nu erau previzibile nici pentru Client/ Utilizator, nici pentru OEPIA la încheierea oricărui contract aplicabil între noi.

OEPIA depune toate eforturile pentru a se asigura că Site-ul este disponibil fără întreruperi și fără erori. Totuși, nu putem garanta aceste aspecte și, ca urmare, nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice întrerupere a utilizării Site-ului și nu vom avea nicio obligație în baza acestor Termeni și condiții și/au a oricărui contract, în cazul oricărei situații care face utilizarea Site-ului imposibil sau excesiv de dificil de executat.

OEPIA nu își asumă nicio răspundere pentru afectarea în sens negativ ale altor sisteme prin utilizarea Site-ului, care nu sunt determinate de vreo încălcare gravă din partea noastră.

OEPIA nu își asumă nicio răspundere pentru niciun fel de programe cu potențial caracter dăunător care pot fi instalate de terți pe acest Site, serverul pe care este găzduit sau e-mailurile transmise de către noi. Clientul/ Utilizatorul responsabil pentru utilizarea acestui Site, inclusiv orice subscriere făcută prin acesta, fiind singur răspunzător pentru orice prejudicii directe sau indirecte suferite de dumneavoastră sau de terți prin sau ca urmare a utilizării acestui Site sau a conținutului acestuia.

OEPIA nu este responsabilă pentru nicio inconsecvență, eroare (inclusiv eroare de redactare) sau omisiune de orice fel sau pentru efectele utilizării Site-ului sau conținutului acestuia. Conținutul Site-ului este publicat fără niciun fel de garanție din partea noastră cu privire la caracterul complet sau corect (indiferent de data publicării sau în decursul timpului).

Accesul la Site se realizează prin intermediul unor pagini securizate, folosind sistemul de criptare SSL și fiind marcate cu textul “htpps://” și cu simbolul unui lacăt, poziționat în stânga câmpului de adresă a Site-ului. În cazul în care remarcați lipsa acestor simboluri, vă recomandăm să părăsiți imediat Site-ul și să ne anunțați imediat cu privire la această situație. Nu vom fi responsabili în niciun fel pentru nerespectarea de către dumneavoastră a acestor recomandări.

OEPIA nu este responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu determinat direct sau indirect de nerespectarea de către Utilizator/ Client a acestor Termeni și condiții și/sau a oricărui contract încheiat în baza acestora.

În cazul Utilizatorilor/Clienților – persoane juridice nu vor fi aplicabile prevederile legale care guvernează răspunderea OEPIA față de consumatori, iar toate limitările de răspundere prevăzute mai sus vor fi aplicabile în cea mai mare măsură permisă de lege.

Drepturi de proprietate intelectuală

Oepia S.R.L. este operator al Site-ului www.oepia.ro.

Conținutul, astfel cum este definit în preambulul acestui Site este proprietatea OEPIA, care își rezervă dreptul de a modifica informațiile și structura Site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Conținutul Site-ului, inclusiv dar fără limitare orice logo-uri, design, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, mărci înregistrate, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, constituie proprietatea exclusivă a OEPIA și drepturile acesteia sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și de orice alte acte normative naționale sau internaționale privind proprietatea intelectuală și industrială.

Dumneavoastră, în calitate de Utilizator/Client, nu aveți dreptul de a copia, distribui, publica, transfera către terțe părți, modifica și/sau altfel altera, utiliza, lega, expune, include orice conținut al Site-ului în orice alt context decât cel original intenționat de OEPIA, de a include orice conținut în afara Site-ului , de a îndepărta însemnele care indică drepturile de autor ale OEPIA asupra conținutului Site-ului, ori de a participa în orice mod la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului Site-ului, altfel decât cu acordul prealabil scris al OEPIA.

În schimb, aveți dreptul de copia, transfera și/sau utiliza conținutul Site-ului numai în scopuri personale, non-comerciale, și doar în situația în care aceste scopuri nu intră în conflict cu prevederi ale acestor Termeni și condiții și cu condiția de a nu prejudicia în vreun fel interesele OEPIA.

OEPIA nu va putea fi ținut responsabilă în niciun fel pentru orice prejudicii cauzate prin sau ca urmare a utilizării neautorizate a conținutului Site-ului, cu încălcarea prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală și a regulilor menționate în cele de mai sus.

Orice link-uri disponibile în Site către site-uri deținute/administrate de terțe părți pot fi oferite de către OEPIA exclusiv pentru a oferi Utilizatorilor/Clienților accesibilitate sporită la informații. OEPIA nu va putea fi ținută responsabilă în niciun fel pentru orice prejudicii cauzate prin sau ca urmare a utilizării acelor site-uri, serviciile promovate sau comercializate de terți prin astfel de site-uri.

Legea aplicabilă. Soluționarea conflictelor

Scopul OEPIA este ca serviciile de transport și logistică să corespundă așteptărilor dumneavoastră și să fie excelente. Cu toate acestea, pot exista cazuri în care simțiți că am făcut o greșeală sau v-am dezamăgit. În aceste cazuri, ne angajăm să colaborăm cu dumneavoastră pentru a ajunge la o soluție rezonabilă care să vă satisfacă și putem face acest lucru numai dacă cunoaștem și înțelegem nemulțumirea dvs.

Prin urmare, pentru orice problemă sau dispută pe care o puteți avea cu noi luați la cunoștință și sunteți de acord că primul pas va fi să ne trimiteți un e-mail la adresa: legal@oepia.ro pentru a ne descrie problema sau nemulțumirea dvs.

Acești Termeni și condiții, precum și toate obligațiile izvorâte din acestea sunt guvernate de legea română și vor fi interpretate în conformitate cu legea română.

Prin urmare, în cazul în care nu reușim să ajungem la un acord în această privință în termen de 30 de zile de la primirea unei notificări scrise din partea dumneavoastră chestiunea va fi supusă judecății în fața instanței competente de la sediul nostru social.

În măsura permisă de legea aplicabilă, procesul informal de rezoluție descris în acest paragraf este o condiție prealabilă pentru a continua orice alt proces, așa că nu uitați să ne contactați mai întâi.

Forța majoră

Nici OEPIA și nici dumneavoastră nu vom fi responsabili pentru orice încălcare a acestor Termeni și condiții sau a oricărui contract încheiat în baza acestora, cauzată de o situație de forță majoră sau de un caz fortuit, așa cum sunt acestea definite în Codul Civil român.

Niciuna dintre părți nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea totală sau parțială sau pentru îndeplinirea întârziată a obligațiilor asumate în baza acestor Termeni și condiții, în cazul în care respectiva neîndeplinire sau îndeplinire întârziată a fost provocată de cazuri de forță majoră. Cazul de forță majoră este definit drept un eveniment imprevizibil și absolut insurmontabil, care nu poate fi controlat de către părți, care s-a produs după încheierea contractului și care a împiedicat, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor asumate, cum ar fi, dar fără a se limita la, războaie, rebeliuni, revolte civile, embargo, greve, cutremure, incendii, pandemii, explozii, furtuni, inundații și alte calamități naturale de acest tip.

Pentru eliminarea oricărui dubiu, părțile convin în mod expres ca forța majoră să le exonereze de răspundere doar pentru neîndeplinirea acelor obligații asumate prin prezenții Termeni și condiții, care sunt vădit afectate de efectele forței majore, pe toată durata în care aceasta acționează. Pentru celelalte obligații contractuale, îndeplinirea acestora poate fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, fără însă a afecta în vreun fel drepturile ce le se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Pentru ca forța majoră să descarce părțile de răspundere, partea care o invocă trebuie să transmită celeilalte părți notificare scrisă, prin poștă sau email, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în această materie.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a efectelor Termenilor și condițiilor fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Nulitate parțială

Dacă orice prevedere a acestor Termeni și condiții este anulată, anulabilă sau nu poate fi pusă în executare, această situație nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Prevederea considerată anulată, anulabilă sau imposibil de pus în executare va fi înlocuită cu o nouă prevedere care va reflecta în cea mai mare măsură posibilă conținutul economic al celei dintâi.

Cesiune

OEPIA va putea cesiona sau de a transfera în orice alt mod către terți, integral sau parțial, drepturile și/sau obligațiile sale născute în baza acestor Termeni și condiții sau a oricărui contract încheiat în baza acestora, fără niciun fel de acord din partea Utilizatorilor/Clienților. Niciun Utilizator/Client nu poate cesiona sau transfera în orice alt mod către terți, integral sau parțial, drepturile și/sau obligațiile sale în baza acestui Termeni și condiții sau a oricărui contract încheiat în baza acestora, fără acordul prealabil în scris al OEPIA.

Modificarea acestor termeni și condiții

OEPIA își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții, precum și conținutul Site-ului, în orice moment, fără ca acordul dumneavoastră sau orice notificare prealabilă să fie necesară, iar asemenea modificări vor deveni aplicabile de la data publicării pe Site. În măsura în care este obligatoriu conform legii, dumneavoastră veți primi o notificare anticipată cu privire la orice asemenea modificări.

Vă atragem atenția să verificați conținutul Site-ului și să citiți acești Termeni și condiții în mod regulat, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune a acestor Termeni și condiții.

 

Pentru orice detalii sau clarificări referitoare la conținutul sau aplicabilitatea acestor Termeni și condiții, ne puteți contacta prin intermediul formularului dedicat de contact disponibil pe Site sau prin e-mail transmis la adresa de e-mail: office@oepia.ro.